Assen-West

In 2019 is het Mijn Buurt Assen wijkteam Assen-West voor het eerst opgericht. De focus lag jaar daarom op bekendheid van Mijn Buurt Assen en zichtbaarheid in de wijk. Door het organiseren van tentbijeenkomsten zijn de eerste gesprekken op gang gekomen. Mijn Buurt Assen heeft dit jaar een eerste inventarisatie gemaakt van de vragen die spelen in een aantal buurten. Deze vraaggerichte aanpak werkt: er zijn afgelopen jaar al vijf initiatieven door bewoners ingediend bij Mijn Buurt Assen.