Peelo

Het was geen makkelijk jaar voor Peelo. Door vele omstandigheden was er niet altijd ruimte voor initiatieven. Mijn Buurt Assen is dit jaar bezig geweest met het neerzetten van een stevig fundament in deze wijk. De nadruk lag vooral op samenwerken en tot elkaar komen.