De drie aandachtsgebieden van Mijn Buurt Assen

Mijn Buurt Assen staat in direct contact met inwoners van Assen. In alle wijken. Door samen te werken met inwoners en andere partijen in Assen, kunnen we ons optimaal inzetten voor de leefbaarheid in de buurt. Ons werk concentreert zich rondom de volgende drie aandachtsgebieden:​​

Krachten bundelen rondom wijkvernieuwing

Grote delen van Assen-Oost, De Lariks en de Oude Molenbuurt ondergaan een metamorfose. Woningcorporatie Actium investeert fors in kwaliteitsverbetering en verduurzaming van de huurwoningen door renovatie, sloop en nieuwbouw. Het samenwerkingsverband Mijn Buurt Assen maakt het mogelijk om de plannen van de diverse organisaties voor een buurt te integreren. Op deze manier kan de gemeente meteen onderhoud plegen aan de riolering en de straten, pleinen en het groen een upgrade te geven. Mede bedacht door inwoners. Door inwoners bij de plannen te betrekken en het directe contact te organiseren, kunnen we bovendien problemen signaleren en daarmee aan de slag gaan.

Samenwerken aan de leefbaarheid in een buurt

Mijn Buurt Assen is pro-actief aanwezig in de buurten. We organiseren activiteiten, starten projecten en werken nauw samen met andere organisaties en inwoners. Hierdoor ontstaat contact tussen buurtbewoners en verbinding. Dit is een belangrijke basis om de leefbaarheid te vergroten. Ook kunnen we vanuit contact doelgericht specifieke thema’s onder de aandacht brengen. Door goed te luisteren naar wensen en knelpunten van de inwoners, kunnen we deze omzetten in kansen en oplossingen. Het directe contact met bewoners zorgt ervoor dat we individuele en collectieve problematiek kunnen signaleren en daarmee aan de slag gaan.
Stimuleren & ondersteunen van buurtinitiatieven

Wonen in een groene, veilige en prettige buurt. Dat is wat inwoners graag willen. Mijn Buurt Assen stimuleert inwoners in Assen om activiteiten te organiseren die bijdragen aan een sterkere binding in de buurt. Per jaar ondersteunen we zo’n 150 initiatieven van inwoners. Zodra een meerderheid van inwoners achter een idee staat, stelt Mijn Buurt Assen geld, mensen of middelen beschikbaar. Dit varieert van de speeltuin opknappen tot het organiseren van een buurtfeest of markt. Initiatieven voor iedereen, door iedereen.