Stimuleren & ondersteunen van buurtinitiatieven

Kunstroute

Tokkel heeft de toon gezet. De komst van de schildering bij de Doevenkamp is de start geweest voor het realiseren van een Kunstroute. Een aantal locaties (ca. 14) is aangemerkt als potentiele plaatsen waar kunst kan komen. De invulling kan divers zijn; een schildering, iets met licht, mozaïek, of een podium. Doel is participatie; inwoners mogen ook zelf iets tentoonstellen. Bovenliggend doel is sociale cohesie, trots op de buurt zijn. En het creëren van een prettige leefomgeving. 


Kerstboom brengt DeNovo Noord in contact met de buurt

DeNovo Noord, een opvang voor daklozen en verslaafden, heeft een kerstboom aangevraagd. Mensen die wat verder van de arbeidsmarkt staan, zijn in contact gekomen met buurtbewoners door het organiseren van activiteiten. Dit werd zeer gewaardeerd door DeNovo Noord. Ook de buurt is beter in gesprek met de bewoners van DeNovo Noord. Dit heeft eerder al geresulteerd in een maandelijks gesprek tussen bewoners en de begeleiders die werkzaam zijn bij DeNovo Noord. Hierbij sluit ook de politie aan. Mede door toedoen van Mijn Buurt Assen is onderling meer vertrouwen en begrip ontstaan.